Corporate magazines

Corporate magazines zijn een doeltreffend medium om als bedrijf je ideeën en idealen uit te dragen. Uit naam van de organisatie wordt het naar de balangrijkste klanten of prospects verstuurd. Vaak is het ook online toegankelijk. Een directe koppeling met je merk is er direct, dus is het niet nodig deze verbinding ook inhoudelijk er al te dik bovenop te leggen. Er is dus ruimte voor meningen en visies van anderen en dat houdt het objectiever.

Je kan door een corporate magazine nieuwe ideeën en plannen aan het licht brengen. Mochten bedrijven meerdere edities per jaar uitbrengen proberen wij elke editie een nieuw thema te bedenken met daarbij de passende fotografie en design. We houden hier wel de huisstijl intact, maar brengen het net op een nieuwe verassende manier.

Voor ANVA maken wij elke kwartaal een nieuw corporate magazine. We bedenken vooraf het thema en bekijken met de klant de belangrijke punten die in het magazine moeten terugkomen. Dit kan bijvoorbeeld een nieuw product zijn, of een nieuwe belangrijke richting dat het bedrijf op wil.

+
+

Ook een corporate magazine of een van onze andere diensten? Lees dan meer over Basecamp Business Creatives of bekijk ons werk.